Предложенията към НС не се приемат

През октомври с ФГУ съставихме и изпратихме предложение към НС.

Петко Циков ни представлява в Народното Събрание. За съжаление предложението не бе прието.

Ето цитат на Петко от facebook:

Предложението ни да бъдат публично известни гласуванията в комисиите на Народното събрание беше отхвърлено от депутатите с аргументите, че няма техническа и финансова обосновка. Редно е да благодарим на Петър Славов, че беше обсъдено и гласувано изобщо. За съжаление стенограмите не са налични към този момент. Ние, обаче, не се отказваме. Обмисляме като следващи стъпки за реализацията на идеята:

  1. Да напишем становище с предложение Народното събрание да кандидатства по програма „Добро управление“ или други сходни програми или при невъзможност да намерят пари от бюджета на НС или при невъзможност – да увеличат бюджета на НС. В същото писмо ще предложим и среща с представители на НС за да обсъдим какво конкретно ще е нужно за да се реализира технически.
  2. Да потърсим контакт, подкрепа и идеи от неправителствени организации и граждани;
  3. Да се свържем с медии за да се запознае „широката общественост“ със случая.

comments powered by Disqus