Манифест за електронно управление

От „Лаборатория по електронно управление“ (поделение в Национална лаборатория по компютърна вирусология към БАН) получихме Манифест за електронното уравление.

Документа описва основни принципи и мерки за развитие на електронното управление. Предполага се, че от този документ ще се стартира дискусия.


comments powered by Disqus