Big Data и нови технологии за анализа на обществени фактори (via Forbes)

Няколко организации, които се интересуват или предлагат технологии за публичната среда:

От:

http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2013/11/14/big-data-and-mobile-tech-to-solve-public-problems-globally/


comments powered by Disqus