Натрупващи се мета-неща

Колкото повече, толкова повече.

С колкото повече неща се заемем, толкова повече мета-неща тярбва да вършим.

В момента преливат:


comments powered by Disqus