Разговор с Биволь

Чухме се по телефона с Атанас Чобанов във връзка с проекта Отворен Парламент. Спомена се и проекта Pitaigi, който той много хареса.

Разговорът не беше дълъг и се разбрахме да се чуем през Април за повече детайли.


comments powered by Disqus