Участие в работната група за промени в Закона за достъп до информация

МТИТС сформира работна група, която работи по внедряването на заложенето в една директива на европейската комисия.

Директивата фактически изменя по-стара директива поставила старта на повторното използване на информация.

Всичко това е част от Закона за достъп до информация, затова и целта на работна група е да направи промени в този закон.

Включваме се, след като вече е имало 2 срещи на работана група (*заседания**) и затова първоначални ни коментари и предложения са базирани на текущите промени.


comments powered by Disqus